Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Even
Hovde

CEO

+47 922 22 494

Thore
Lærum

Salg

+47 414 72 166

Kristoffer
Nordbakke

Kundestøtte Touch Fordel

Connie
Sandvig

Kundestøtte

+47 469 86 190

Lars
Svenkerud

CTO

Bjørn
Berger

Produktledelse

+47 901 41 767

Mattias
Lindstedt

Administrasjon

Seeve
Nair

Director Global Accounts

Kjetil
Abo

CEO Asia
touch
close_btn